Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ideas 

Στο Ideas προσφέρονται προγράμματα ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα κανονίζονται ατομικά.

Προσφέρονται: Σημειώσεις, Βιβλιογραφία, Βεβαίωση Παρακολούθησης

1. Οι Νευροψυχιατρικές Παθήσεις στον Ενήλικα

 

Διάρκεια: 50 Ώρες

25 δίωρες συναντήσεις

Ολιστική κατάρτιση γύρω από την ψυχική ασθένεια, με σκοπό την ουσιαστική κατανόηση. 

Θεματολογίες: Η έννοια της ψυχικής ασθένειας, ορολογία, η ψυχική ασθένεια σχετικά με τόπο και χρόνο, αίτια, εκφάνσεις και συμπτώματα, διάγνωση, μέθοδοι διάγνωσης, ιστορικό, θεραπείες, διαχείριση, κατηγορίες παθήσεων και ανάλυση, παρόν και μέλλον ψυχικής ασθένειας, η ψυχική ασθένεια στην κοινωνία, ψυχική υγεία.

2. Ψυχική Υγεία και Ασθένεια στο Παιδί και τον Έφηβο

Διάρκεια: 50 Ώρες

25 δίωρες συναντήσεις

Ολιστική κατάρτιση γύρω από την ψυχική κατάσταση παιδιών και εφήβων. 

Θεματολογίες: ψυχική υγεία και ασθένεια, ανάπτυξη και εξέλιξη, αίτια, εκφάνσεις και συμπτώματα, κατηγορίες παθήσεων, κατηγορίες καταστάσεων, αναγνώριση, διάγνωση, διαχείριση, θεραπείες, η ψυχική υγεία και ασθένεια σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, διαχείριση οικογενειακού πλαισίου.

3. Οι Νευροεπιστήμες στην Εργασία

Διάρκεια: 10 Ώρες

Πέντε δίωρες συναντήσεις

Εκπαίδευση γύρω από την χρήση και χρησιμότητα των νευροεπιστημών σε εργασιακά πλαίσια.

Θεματολογίες: ορισμός νευροεπιστημών, η ψυχολογία στο εργασιακό πλαίσιο, το άγχος στο εργασιακό πλαίσιο, διαχείριση, διαχείριση από το πλαίσιο, management με νευροεπιστημονική ματιά, marketing με νευροεπιστημονική ματιά. 

4. Άγχος: Εκφάνσεις, Κατανόηση, Αντιμετώπιση

Διάρκεια: 10 Ώρες

Πέντε δίωρες συναντήσεις

 

Εκπαίδευση γύρω από την αναγνώριση και αντιμετώπιση του άγχους σε όλες του τις εκφάνσεις. 

Θεματολογίες: εκφάνσεις και συμπτώματα, αγχώδεις διαταραχές, πηγές άγχους, αίτια, διαχείριση, τεχνικές διαχείρισης, θεραπεία.

Επικοινωνήστε για εγγραφή!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon