Επιστημονική & Πολυδιάστατη, Εξατομικευμένη και Ανθρωπιστική Προσέγγιση στην Ψυχική Υγεία & την Εκπαίδευση!

 

Με κέντρο το άτομο, εστιάζουμε σε κάθε πτυχή του Εαυτού, στοχεύοντας στην Λειτουργικότητα, την Ποιότητα Ζωής, και την Εξέλιξη! 

 

Μαζί, 'συνεργάτες' για κοινό σκοπό, για την ίδια 'ιδέα'!

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram
 • Pinterest Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon