Εξατομικευμένη, ανθρωπιστική και ολιστική προσέγγιση στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση.

 

Εδώ, βλέπουμε τα άτομα που συνεργαζόμαστε πρώτα σαν Ανθρώπους, και προσπαθούμε να ακούσουμε τις ανάγκες τους, και να δουλέψουμε με τις υπάρχουσες δεξιότητες. 

Σκοπός μας είναι η Ενδυνάμωση του Εαυτού ως σύνολο (γνωστικά, συναισθηματικά, συμπεριφοριστικά), η Αύξηση της Λειτουργικότητας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής!

 

Στο Ideas είμαστε όλοι Συνεργάτες!

Συνεργαζόμαστε για την ίδια 'ιδέα'! 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon