Το Ideas ξεκίνησε ως μία 'ιδέα', καθοδηγούμενο από ανάγκη για εξατομικευμένη, ανθρωπιστική, και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ατόμου. Οι 'ιδέες' καθόρισαν την νοοτροπία, μετατράπηκαν σε επιστημονικούς στόχους, και οδήγησαν στο Ideas, το οποίο δημιουργήθηκε από την Σύλβα Σαραφίδου το 2017, και ξεκίνησε επίσημα τις δράσεις του από τον Σεπτέμβρη του 2018. Η εξέλιξη συνεχίζεται, μέσα από συνεργασίες με πλαίσια και επαγγελματίες, αυξανόμενες παροχές, και ψυχοκοινωνικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Σκοπός η κατανόηση και διαχείριση της Ψυχικής Υγείας ολιστικά & πολυδιάστατα, επιστημονικά & αποτελεσματικά, εξατομικευμένα & ανθρωπιστικά, ρεαλιστικά & θετικά!

Ο λειτουργικός Εαυτός γίνεται το επίκεντρο, ενισχύεται, και έτσι βελτιώνεται (και διατηρείται) η Ποιότητα Ζωής, η Λειτουργικότητα και η Εξέλιξη- θεραπευτικά και εκπαιδευτικά!

Εδώ, πυρήνας αποτελεί η Ψυχική Υγεία, και όχι η 'ασθένεια', το 'σύμπτωμα' ή το 'πρόβλημα'- έτσι εστιάζουμε στις δυνατότητες (με πραγματιστική αισιοδοξία), βάση των οποίων 'δουλεύονται' οι περιορισμοί- στερώντας έτσι την αρνητική, επιβαρυμένη ή στερεοτυπική χροιά των θεραπευτικών πλαισίων και διαδικασιών.

Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συνδυασμό Νευροεπιστημών & Νευροψυχολογίας, Συνθετικής Ψυχοθεραπείας & Θεραπείας Τεχνών, Προσωποκεντρικής Προσέγγισης & πνεύμα ενεργής Συνεργασίας- είμαστε συνεργάτες, που μαζί προσπαθούμε για κοινό σκοπό, δημιουργώντας μια 'κοινότητα Ψυχικής Υγείας'! 

Η ψυχική υγεία και η ποιοτική ζωή είναι δυνατότητα και δικαίωμα όλων!

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram
 • Pinterest Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon