Το Ideas ξεκίνησε ως μία 'ιδέα' για εξατομικευμένη και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του ατόμου, εστιασμένη στην ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής. Προέκυψε από μία ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση του ατόμου σε αντίθεση με επιμέρους δράσεις!

Οι 'ιδέες' του Ideas:

- Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός και πολύπλευρος.

- Όλοι έχουμε και το δικαίωμα και την δυνατότητα στην ποιότητα ζωής.

- Η ψυχική υγεία και ασθένεια δεν είναι ταμπού, όσα περισσότερα γνωρίζουμε τόσο πιο καλά διαχειριζόμαστε τον εαυτό και τους άλλους.

- Η αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας ή του συμπτώματος είναι μία θετική διαδικασία και η θετική χροιά αυτής προωθεί το αποτέλεσμα.

Οι 'ιδέες' σταδιακά μετατράπηκαν σε στόχους, και οδήγησαν στο Ideas, το οποίο δημιουργήθηκε από την Σύλβα Σαραφίδου τον Σεπτέμβρη του 2017, ενώ από τον Σεπτέμβρη του 2018 ξεκίνησε επίσημα τις δράσεις του, αποκτώντας και τον δικό του χώρο.

Οι στόχοι του Ideas:

- Ολιστική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση ατόμου και δυσκολιών.

- Εστίαση στον εαυτό και την ποιότητα ζωής.

- Εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση γύρω από την ψυχική υγεία και πάθηση.

- Ουσιαστικά θετική νοοτροπία

Από τότε το Ideas εξελίσσεται διαρκώς: θεραπευτικές δράσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και εξωτερικές δράσεις και συνεργασίες.

Σήμερα, το Ideas αποτελείται από μία διεπιστημονική και ολοκληρωμένη ομάδα ανθρώπων. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον με προτάσεις και γνώσεις, και ο καθένας μας στηρίζει και στηρίζεται. Συνεργαζόμαστε αρμονικά και αλληλεπιδρούμε τόσο επιστημονικά όσο και με κατανόηση, και πολύ, μα πολύ όρεξη και κέφι! Ταυτόχρονα, η εκπαίδευσή μας δεν σταματά, στηρίζοντας έμπρακτα το μοντέλο της δια βίου μάθησης και διαρκούς βελτίωσης. 

Αυτό γιατί μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα:

Την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του υγιούς Εαυτού για το άτομο, και την ουσιαστική κατανόηση της ψυχικής υγείας και ασθένειας! 

Η νοοτροπία του Ideas:

- Νυεροψυχολογία και Νευροεπιστήμες

- Συνθετική Θεραπεία

- Θεραπεία Τεχνών (μουσική, εικαστικά, θέατρο, λογοτεχνία)

Η φιλοσοφία μας είναι ένας έντονα ανθρωπιστικός χαρακτήρας, με ιδιαίτερα εξατομικευμένες δράσεις, ώστε να τιμάται και να τονίζεται η μοναδικότητα του κάθε ένα από εμάς.

Όλα τα μέλη του Ideas- εργαζόμενοι, όσοι παρακολουθούν δράσεις, όσοι διατηρούν θεραπεία- είναι 'συνεργάτες'!

Συνεργάτες που δουλεύουν για την ίδια ιδέα!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon