Η ψυχική υγεία και η ποιοτική ζωή έχουν γίνει γνωστές έννοιες, ακόμα και 'ποπ', όμως οι περισσότεροι από εμάς τις αμελούμε προσωπικά, με το ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία/ ασθένεια, και την αντιμετώπισή τους να παραμένει, ενώ κλινικά, τα εμπόδια κάνουν την επίτευξη στόχων να μοιάζει αδύνατη, κάτι που μειώνει έντονα τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα.

Οι ανάγκες που προκύπτουν, αποτέλεσαν το κίνητρο, για μία ιδέα:

Η ψυχική υγεία και η ποιοτική ζωή είναι δικαίωμα και δυνατότητα όλων!

Το Ideas ξεκίνησε ως μία 'ιδέα', καθοδηγούμενο από ανάγκη για εξατομικευμένη, ανθρωπιστική, και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ατόμου. Οι 'ιδέες' καθόρισαν την νοοτροπία, μετατράπηκαν σε στόχους, και οδήγησαν στην δημιουργία του Ideas, από την Σύλβα Σαραφίδου το 2017. 

Σκοπός η κατανόηση και διαχείριση της Ψυχικής Υγείας ολιστικά & πολυδιάστατα, επιστημονικά & αποτελεσματικά, εξατομικευμένα & ανθρωπιστικά, ρεαλιστικά & θετικά!

Ο λειτουργικός Εαυτός γίνεται το επίκεντρο, ενισχύεται, και έτσι βελτιώνεται (και διατηρείται) η Ποιότητα Ζωής, η Λειτουργικότητα και η Εξέλιξη- θεραπευτικά και εκπαιδευτικά!

Εδώ, πυρήνας αποτελεί η Ψυχική Υγεία, και όχι η 'ασθένεια', το 'σύμπτωμα' ή το 'πρόβλημα'- έτσι εστιάζουμε στις δυνατότητες (με πραγματιστική αισιοδοξία), βάση των οποίων 'δουλεύονται' οι περιορισμοί- στερώντας έτσι την αρνητική, επιβαρυμένη ή στερεοτυπική χροιά των θεραπευτικών πλαισίων και διαδικασιών. Τα άτομα συμμετέχουν ενεργά σε όλη την πορεία - είμαστε συνεργάτες, που μαζί προσπαθούμε για κοινό σκοπό, δημιουργώντας μια 'κοινότητα Ψυχικής Υγείας'! 

Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συνδυασμό Νευροεπιστημών & Νευροψυχολογίας, Συνθετικής Ψυχοθεραπείας & Θεραπείας Τεχνών, Προσωποκεντρικής Προσέγγισης & πνεύμα ενεργής Συνεργασίας

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram
 • Pinterest Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon