top of page

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ WORKSHOPS

'Αποδοχή της Διαφορετικότητας'

Βιωματική Δράση για Παιδιά:
Μέσα από ομαδικές βιωματικές δραστηριότητες τεχνών και παιχνίδια, πλαισιωμένα με συζήτηση, μαθαίνουμε για την διαφορετικότητα, και αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα του ατόμου.Ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, αποσαφηνίζουμε επιβλαβείς και ωφέλιμες στάσεις, δημιουργούμε πεποιθήσεις αποδοχής, και ανακαλύπτουμε τρόπους στήριξης πρακτικά. Έτσι, το 'διαφορετικό' μετατρέπεται σε 'ξεχωριστό', εξυμνώντας την μοναδικότητα εκάστου ατόμου, και του ίδιου μας του εαυτού, με την δική του 'ξεχωριστή' φύση.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Κατάρτιση για Γονείς/Εκπαιδευτικούς:
Ενημερωτική παρουσίαση, όπου με πολυποίκιλο υλικό, εμβαθύνουμε στην έννοια της διαφορετικότητας, την επιρροή και τον ρόλο του γονέα ή του σχολείου, ονομάζουμε τρόπους αντιμετώπισης αρνητικών στάσεων- με το παιδί είτε πομπό είτε δέκτη αυτών, και ανιχνεύουμε μεθόδους διαχείρισης στο παρόν ή μακροπρόθεσμα.

Διάρκεια: 45 λεπτά
 

αποδοχη της διαφορετικοτητας.jpg

'Δημιουργώντας Εαυτό: Οργάνωση και Επιτυχία'

Βιωματική Δράση για Εφήβους:
Στην φάση ζωής που καλεί για την λήψη σημαντικών αποφάσεων, δραστηριότητες διάδρασης και τέχνης λειτουργούν ως ερέθισμα για συζήτηση. Μιλάμε για την επιλογή στόχων με κατάλληλα κριτήρια, ταιριαστά στον εαυτό και την επιδίωξη αυτών αισιόδοξα και ρεαλιστικά. Με πρακτικά παραδείγματα, ερευνούμε μεθόδους επίτευξης (όπως την οργάνωση χρόνου και διασκέδασης- και την σημασία τους), τις δυσλειτουργικές στάσεις (άγχος, αναβλητικότητα, άρνηση), και την διαχείρισή τους. Εστιάζουμε στον εαυτό ως σύνολο, χωρίς να τον περιορίζουμε σε ‘μία βαθμολογία’, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη σε αυτόν, και φανταζόμαστε ολιστικά, πραγματιστικά και λειτουργικά το μέλλον.
Διάρκεια: 60 λεπτά   

Κατάρτιση για Γονείς/Εκπαιδευτικούς:
Διαδραστική ομιλία, όπου παρουσιάζεται η οπτική των εφήβων, οι προκλήσεις που βιώνουν συνολικά, και τρόποι διαχείρισης αυτών. Αναφερόμαστε σε παράγοντες επιρροής, τον βαθμό και το αντίκτυπο αυτής, και πιθανά εμπόδια στην επιτυχία, κατευθυνόμενοι σε οδούς αντιμετώπισης- στην οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον. Αναπτύσσουμε την τάση των εφήβων να αντιδρούν στις ‘φιγούρες εξουσίας’, και ανακαλύπτουμε εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας.
Διάρκεια: 45 λεπτά

οργανωση κ επιτυχια.jpg

'Μεγαλώνοντας Παιδιά & Γονείς'

Κατάρτιση για γονείς (& εκπαιδευτικούς), με διαδραστικό χαρακτήρα, όπου με πολυποίκιλο υλικό επεξηγείται η άνοια, η πραγματικότητα του ατόμου, οι περιορισμοί και οι δυνατότητες. Εστιάζουμε στην σχέση του πάσχοντα με το παιδί- με τεράστια σημασία και για τις δύο πλευρές- και μαθαίνουμε τρόπους ενίσχυσης αυτής. Επιπλέον, αναφερόμαστε στην έννοια του θανάτου και την ανακοίνωση στα παιδιά ή την προετοιμασία- τα εμπόδια, τις πιθανές απορίες, τις οδούς έκφρασης (ανάλογα με την ηλικία).
Διάρκεια: 60 λεπτά   

'Η Άνοια στο Εργασιακό Περιβάλλον'
 

Κατάρτιση για εργαζόμενους δομών/ επιχειρήσεων/ φορέων:

Στόχοι η διευκόλυνση των εργαζομένων και της εργασιακής ροής, η εκμάθηση μεθόδων διαχείρισης προβλημάτων, η διευκόλυνση των ατόμων, η προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, του ανθρωπιστικού χαρακτήρα τους, και της νοοτροπίας κοινωνικών πολιτικών, η αναγνώριση και κατανόηση των παθήσεων και των ατόμων, η εκμάθηση τρόπων βοήθειας/ στήριξης/ αλληλοεπίδρασης, η ευαισθητοποίηση.

Ανάλυση της άνοιας και των παθήσεων, από το παρελθόν ως σήμερα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τις πτυχές τους (ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική, νομική, οικονομική, ηθική), κατανόηση των συμπτωμάτων και της πραγματικότητας του ατόμου, εμβάθυνση σε τρόπους διαχείρισης και διάδρασης, σε πιθανά προβλήματα/ δυσκολίες και τρόπους επίλυσης εντός εργασιακού περιβάλλοντος, ή σχετικά με την εργασία, μα και το ίδιο το άτομο, κατάληξη με αναφορά στην δυνατότητα ποιοτικής ζωής των πασχόντων εντός της κοινότητας, και συσχέτιση με τον εργαζόμενο ως άτομο (σχετικά με μέτρα πρόληψης, προσωπικές ανάγκες, και απάντηση ερωτήσεων).

Διάρκεια: 60 λεπτά   

'Άνοια'
 

Εκπαιδευτικό & Βιωματικό Εργαστήριο για Φοιτητές/ Σπουδαστές:

ΜΕΡΟΣ 1ο: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Περίγραμμα θεμάτων: -Ιστορία, -Ορισμός, -Αίτια, -Θεωρίες, -Εγκέφαλος, -Συμπτώματα, -Εκφάνσεις, -Το άτομο & Η Πραγματικότητά του, -Διαστάσεις (Κοινωνική, Πολιτισμική, Οικονομική, Νομική, κλπ).

Διάρκεια:  2 ώρες   

ΜΕΡΟΣ 2ο: Βιωματική Κατάρτιση. Περίγραμμα θεμάτων: -Διαχείριση, -Διάγνωση, -Αναγνώριση -Ψυχομετρικά Εργαλεία (MMSE), -Παρέμβαση & Διεξαγωγή συνεδρίας/ δραστηριότητας ('how- to').

Διάρκεια: 2 ώρες   

'Ομάδα Ideas'
 

Βιωματική δράση:

Ομαδικές δραστηριότητες μέσω όλων των τεχνών, για την ανάπτυξη & ενδυνάμωση όλων των πτυχών του εαυτού, με στόχο την ποιότητα ζωής.

Βάση ερευνητικών δεδομένων, και με την προσέγγιση Ideas. Προσωποκεντρικά, ολιστικά και εξατομικευμένα. 

Προσαρμόσιμη δράση για διαφορετικούς πληθυσμούς.

Διάρκεια: 2 ώρες   

logo1.png
bottom of page