ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ WORKSHOPS

'Αποδοχή της Διαφορετικότητας'

Αποδοχή της σωματικής και ψυχικής διαφορετικότητας.
Ομαδική δράση για παιδιά με ενημέρωση για την διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα, και βιωματικές δραστηριότητες τέχνης για αντίληψη των εννοιών. Κατάλληλο για παιδιά δημοτικού.
Διάρκεια: 60 λεπτά

Ενημερωτικό Workshop για γονείς (και εκπαιδευτικούς) με ψυχοεκπαίδευση για την σημασία της ευαισθητοποίησης, και με προτάσεις για λειτουργική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας. 
Διάρκεια: 45 λεπτά

Απευθύνεται σε Σχολεία, Φροντιστήρια ή Συλλόγους

αποδοχη της διαφορετικοτητας.jpg

'Οργάνωση και Επιτυχία'

Workshop για παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Συζητούνται το άγχος και η αναβλητικότητα (ως έννοιες και ως εκφάνσεις), και δίνονται προτάσεις λειτουργικής δομής και οργάνωσης του χρόνου της καθημερινότητας, και τρόποι λειτουργικών επιλογών οργάνωσης και ισορροπίας. Προτείνονται τρόποι που μπορούν να επιλεχθούν, να δομηθούν, και να επιτευχθούν οι στόχοι (ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι, μετρήσιμοι, με χρονικά όρια).
Διάρκεια: 60 λεπτά   

Ενημερωτικό Workshop για γονείς. Αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης του άγχους, της αναβλητικότητας, και προτάσεις για οργάνωση και δομή του χρόνου, και τρόποι λειτουργικών επιλογών (σχετικά με το σχολείο, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, την διασκέδαση). Δίνονται ιδέες και πρακτικά παραδείγματα για λειτουργικούς στόχους.
Διάρκεια: 45 λεπτά

Απευθύνεται σε Σχολεία, Φροντιστήρια ή Συλλόγους

οργανωση κ επιτυχια.jpg
logo1.png