Το Ideas προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα δράσης βασισμένα τόσο στις ανάγκες και τις δυνατότητες του ατόμου, όσο και σε γνώσεις και εμπειρία!

Κοινά όλων των δράσεων είναι η αντιμετώπιση του ατόμου με σεβασμό, ενδιαφέρον, και με μια προσωποκεντρική ματιά. 

Μέσα από τα προγράμματα, το Ideas στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ποιότητας καθημερινής λειτουργικότητας.  

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon