Ψυχοεκπαίδευση

Συνεδρίες για συγγενείς/ φροντιστές/ κηδεμόνες/ κοντινά πρόσωπα ατόμων με πάθηση ή δυσκολίες.

Επιμόρφωση για την πάθηση/ τον προβληματισμό/ την κατάσταση.
Διαχείριση του ατόμου.
Υποστήριξη & συμβουλευτική της οικογένειας.

Κατάρτιση για πάθηση ή σύμπτωμα, με σκοπό την κατανόηση, δημιουργία πλάνου αντιμετώπισης και διαχείρισης του ατόμου, και ψυχολογική ή δομική στήριξη του περιβάλλοντος/ της οικογένειας.Οι συνεδρίες μπορούν να είναι μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες- ανάλογα τις ανάγκες.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
logo1.png