Συνεδρίες Ψυχοεκπαίδευσης

Η Ψυχοεκπαίδευση είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση ή ενημέρωση γύρω από θέματα ψυχικής υγείας. Είναι ιδανική τόσο για την κατανόηση παθήσεων, συμπτωμάτων ή δυσλειτουργιών όσο και για την διαδικασία διαχείρισης και αντιμετώπισής τους.

Οι συνεδρίες μπορούν να είναι μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες- ανάλογα τις ανάγκες.

Για όλους:

Ατομικές συνεδρίες ενημέρωσης για οποιοδήποτε θέμα γύρω από την ψυχική υγεία σας απασχολεί. 

Για Γονείς:

Ατομικές συνεδρίες στήριξης και ψυχοεκπαίδευσης που στοχεύουν στην προώθηση των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ γονιού και παιδιού και την επίλυση επιμέρους προβλημάτων.

 

Το να είναι κανείς γονιός δεν έρχεται με 'οδηγίες χρήσης'. Έτσι οι γονείς μπορεί να έχουν αρκετές απορίες σχετικά με τα παιδιά: για την φυσιολογική ή μη ανάπτυξη, για τις ψυχολογικές τους ανάγκες, για ιδανικούς τρόπους διαχείρισης προβλημάτων, για τρόπους προσέγγισης των παιδιών. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ύπαρξης παθολογίας στο παιδί, οι γονείς χρειάζονται περισσότερες γνώσεις και εφόδια, για να προσφέρουν στο παιδί. Οι συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης στοχεύουν στο να ενημερώσουν και εκπαιδεύσουν τους γονείς μέσα από μία επιστημονική ματιά, προσανατολισμένη πάντα στις εξατομικευμένες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Επιπλέον, στόχος αποτελεί η στήριξη μέσα στην μεγάλη πρόκληση του να είναι κανείς γονιός. Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από ψυχοεκπαιδευτικές συνεδρίες με επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, μέσα από δραστηριότητες με ψυχοθεραπευτικό δυναμισμό και υπόβαθρο, και μέσα από κοινές δραστηριότητες με γονείς και παιδιά για την βελτίωση της επικοινωνίας των δύο πλευρών. Οι δράσεις είναι εξατομικευμένες και ολιστικές- αντιμετωπίζουν δηλαδή τα μέλη της οικογένειας τόσο σαν άτομα, όσο και σαν μέρη ενός συνόλου. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται τόσο η ατομικότητα και ο ξεχωριστός εαυτός του κάθε μέλους όσο και η συλλογική ταυτότητα της οικογένειας.​ Το πρόγραμμα προωθεί τους γονείς στο να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά τους, πάντα με σεβασμό προς τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του κάθε οικογενειακού πλαισίου, και προς την προσωπικότητα του κάθε συμμετέχοντα. 

Για Φροντιστές:

Ατομικές συνεδρίες στήριξης και ψυχοεκπαίδευσης που στοχεύουν στην κατανόηση της πάθησης, στην αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας, και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του φροντιστή, και κατ' επέκταση του ατόμου.

Οι φροντιστές είναι τα οικογενειακά πρόσωπα υπεύθυνα για την φροντίδα του ατόμου στην καθημερινότητα. Συχνά οι φροντιστές θέλουν πάρα πολύ να προσφέρουν, όμως η έλλειψη γνώσεων γύρω από την νόσο συνδυαστικά με το δικό τους (ψυχολογικό και πρακτικό) βάρος, δεν μπορούν να το κάνουν αποτελεσματικά. Έτσι, σκοπός είναι να προσφερθεί μια αποτελεσματική νοοτροπία γύρω από την κατάσταση. Αρχικά οι φροντιστές ενημερώνονται πλήρως για την νόσο και για τις εκφάνσεις της με τρόπο τόσο επιστημονικό όσο και απλό. Στην πορεία εκπαιδεύονται στην λειτουργική αλληλεπίδραση με το άτομο, τόσο μέσα από ατομικές συνεδρίες, όσο και μέσα από κοινές συνεδρίες και δραστηριότητες μαζί με το άτομο. Παράλληλα προσφέρονται εξατομικευμένες ιδέες και προτάσεις για διάδραση 'στο σπίτι' και γίνεται εκπαίδευση για τρόπο διεξαγωγής κοινών δραστηριοτήτων. Τέλος, οι φροντιστές έχουν την δυνατότητα έκφρασης της δικής τους οπτικής της κατάστασης και στήριξης γύρω από αυτή. Έτσι, επιλύονται δυσκολίες, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των φροντιστών, και έτσι κατ' επέκταση και του ίδιου του ατόμου! 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon