ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

-Ομαδικά Σεμινάρια        -Ατομικά Σεμινάρια   
 

Διάρκεια: 3 ώρες
Πρωινό & απογευματινό ωράριο
Διά ζώσης ή Διαδικτυακά
Ελληνικά ή Αγγλικά


 
Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Σημειώσεις, Εκπαιδευτικό Υλικό, Βιβλιογραφία

Σεμινάρια.jpg

‘Όψεις της Ψυχικής Ασθένειας’

Η ψυχική ασθένεια έχει βαθιά ιστορία, και έντονο παρόν. Είναι έννοια πολυδιάστατη, με πτυχές ιατρικές και ψυχολογικές, όσο και κοινωνικές, οικονομικές/ νομικές, και άλλες. Οι ορισμοί που την συνοδεύουν είναι πολλοί, κάθε ένας με διαφορετικό νόημα. Τα αίτιά της είναι μεικτά (τόσο βιολογικά όσο και ψυχοκοινωνικά), όπως και οι εκφάνσεις της. Οι τρόποι διάγνωσης, και οι μέθοδοι αντιμετώπισης πολλές, και σε διαρκή εξέλιξη. Σκοπός του σεμιναρίου η ανάλυση της έννοιας πολύπλευρα και ολιστικά, και η ουσιαστική κατανόησή της. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας.

‘Λήψη Ιστορικού και Διάγνωση: Το DSM και Πέρα από Αυτό’

 

Ανάλυση της σημασίας της λήψης ιστορικού, των μεθόδων πολύπλευρης διεξαγωγής της, τις πιθανές δυσκολίες και την αντίστοιχη διαχείρισή τους. Συνδυαστικά, κατανόηση της έννοιας της διάγνωσης, της νοοτροπίας και των μεθόδων της, και επεξήγηση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (4 & 5)- των θετικών του μα και των περιορισμών του. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας. 

 

‘Σχολές Ψυχοθεραπείας’

Κατανόηση της έννοιας της ψυχοθεραπείας και της πορείας της από το παρελθόν έως σήμερα. Ανάλυση των διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (όπως Ψυχαναλυτική, Ψυχοδυναμικές, Προσωποκεντρική, Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική, Συστημική και άλλες)- κεντρικών χαρακτηριστικών και μεθόδων τους, σημαντικών προσωπικοτήτων σε αυτές, καθώς και κοινά και διαφορές μεταξύ τους. Επεξήγηση της έννοιας της σύνθεσης θεραπευτικών μοντέλων και πρακτικών μεθόδων για την επίτευξη αυτών, των πιθανών δυσκολιών στην ψυχοθεραπεία και τρόπων αντιμετώπισης, και εμβάθυνση στην έννοια ‘θεραπευτής’. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας. 

‘Νευροψυχολογική Αξιολόγηση’

Εισαγωγή στην Νευροεπιστήμη/ Νευροψυχολογία, μέσα από ιστορική αναδρομή, ορισμό, και κατανόηση της νοοτροπίας της, των διαφορών από την Ψυχολογία, και των βασικών αρχών της. Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης (ορισμός, πληθυσμοί στους οποίους απευθύνεται, διαδικασία, στόχοι, τρόποι επίτευξης, μέθοδοι, εργαλεία (ποσοτικά & ποιοτικά), προνόμια και περιορισμοί)- της χρησιμότητάς της, μα και σε ποια ‘επόμενα βήματα οδηγεί’. Κατανόηση της ουσίας της αξιολόγησης, και τρόπων εφαρμογής του συνόλου της διαδικασίας ή επιμέρους πτυχών (θεωρητικά και πρακτικά), καταλήγοντας σε αναφορά ηθικών ζητημάτων, και ανθρωπιστικής νοοτροπίας. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή εκπαιδευτικών κλάδων και τομέων υγείας. 

 

‘Τέχνες & Ψυχοθεραπεία’

Ιστορική αναδρομή, από την αρχαιότητα ως το παρόν, στην πολυεπίπεδη συσχέτιση των τεχνών με την ψυχολογία, την ψυχική υγεία και ασθένεια, και την θεραπεία. Ανάλυση της παρουσίασης της ψυχικής υγείας και ασθένειας στις τέχνες και την σημασία αυτής, και των θεραπευτικών στοιχείων των τεχνών. Κατανόηση της επιρροής της τέχνης και των θεραπευτικών ιδιοτήτων της στον εγκέφαλο και κατ’ επέκταση την σκέψη, το συναίσθημα και την συμπεριφορά. Ανάλυση των τεχνών ως μέσο (και μέθοδο) αξιολόγησης και αναγνώρισης προβλημάτων, και εμβάθυνση στην χρήση των τεχνών θεραπευτικά (προσεγγίσεις, ομοιότητες και διαφορές τους, μέθοδοι, εργαλεία, προνόμια και περιορισμοί, ερευνητικά δεδομένα)- τόσο ως ψυχοθεραπεία όσο και ως αντιμετώπιση συμπτωμάτων, καταλήγοντας σε πρακτικές εφαρμογές των τεχνών στην θεραπεία και το άτομο.

Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή εκπαιδευτικών κλάδων και τομέων υγείας. 

‘Ειδική Αγωγή’

Κατανόηση της ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας στο παιδί και τον έφηβο. Ανάλυση των διαφορετικών (ψυχιατρικών και βιολογικών) παθήσεων που εντάσσονται στην ειδική αγωγή, με έμφαση στην κατανόηση των συμπτωμάτων και των ψυχολογικών εκφάνσεων, και τρόπων αναγνώρισης και διαχείρισης αυτών εντός και εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή εκπαιδευτικών κλάδων και τομέων υγείας. 

 

‘Άγχος και Πανικός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση’

 

Εξερευνούμε το άγχος πολύπλευρα, κατανοώντας τι συμβαίνει στο σώμα, την σκέψη, το συναίσθημα και την συμπεριφορά. Αναλύουμε τα αίτια, τις επιπτώσεις, τις εκφάνσεις του άγχους, καθώς και των σχετικών διαταραχών, και εμβαθύνουμε σε τρόπους και μεθόδους αναγνώρισης, διάγνωσης και διαχείρισης προσωπικά και θεραπευτικά. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή εκπαιδευτικών κλάδων και τομέων υγείας. 

‘Άνοια: Διερεύνηση, Διαστάσεις, Διάγνωση, Διαχείριση’

Αναλύονται τα αίτια της πάθησης, οι διαφορετικές κατηγορίες της, η διαφοροποίησή της από παρόμοιες παθήσεις ή το φυσιολογικό γήρας. Επεξήγηση των συμπτωμάτων, του τρόπου και μεθόδων διάγνωσης, και των μεθόδων αντιμετώπισης. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της πραγματικότητας του ατόμου, και αναφορά στην επιρροή της πάθησης στον περίγυρο του πάσχοντα. Σκοπός η ολιστική κατανόηση της πάθησης και των μεθόδων διαχείρισής της. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας και για φροντιστές ατόμων με άνοια. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, εκπαιδευτικό υλικό, και βεβαίωση παρακολούθησης.

‘Εθισμός & Απεξάρτηση’

Κατανόηση & εμβάθυνση στους εθισμούς- από ουσίες, αλκοόλ, ή τζόγο, έως διαδίκτυο, παιχνίδια (gaming)- και αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις. Ποιο το γενετικό και περιβαλλοντικό τους υπόβαθρο, τα αίτια, τα εναύσματα; Πως αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους εθισμούς; Ποια η επιρροή ουσιών στον οργανισμό; Ποιες οι εκφάνσεις της εξάρτησης, και τι συμβαίνει στο άτομο όταν εθίζεται- σωματικά & στον εγκέφαλο, γνωστικά, συναισθηματικά, συμπεριφοριστικά, διαπροσωπικά, κοινωνικά, πρακτικά; Ποιες οι οδοί απεξάρτησης; Πόσο & πως μπορούν να βοηθήσουν; Ποια η διαχείριση του ατόμου και του περιβάλλοντος; Κλείσιμο με πραγματικά case studies. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας και για φροντιστές ατόμων με άνοια.

'Δημιουργία Επιστημονικής Εργασίας'

Σκοπός η απόκτηση δομικών και ποιοτικών δεξιοτήτων και γνώσεων γύρω από την σύνθεση εργασίας, μα και ευρύτερης ‘νοοτροπίας’ διαχείρισης εργασιών- με ύφος τόσο επιστημονικό όσο και πρακτικό. Αναλύονται η επιλογή ταιριαστού θέματος, η δομή ουσιώδους περιεχομένου, η αναζήτηση, κατανόηση, διαχείριση και προσθήκης βιβλιογραφία, μα και ο τρόπος παράθεσης αυτής, και οι ‘κίνδυνοί’ της, και η οργάνωση και δομή τόσο της διαδικασίας όσο και του κειμένου της εργασίας. Επιπλέον, αναφέρονται πιθανές δυσκολίες και τρόποι επίλυσης αυτών, καθώς και τα όσα ‘δεν μας λένε’, με συνολική κατάληξη την σύσταση του κειμένου και του συνόλου, με έμφαση τόσο στην ουσία όσο και στην λεπτομέρεια. Ιδανικό για φοιτητές ή εκπαιδευόμενους κοινωνικών επιστημών και ιατρικών κλάδων. 

 

*Σε ατομικό επίπεδο, υπάρχει επιπλέον δυνατότητα καθοδήγησης και εκπαιδευτικής υποστήριξης επί νέα ή ενεργή εργασία του φοιτητή/ της φοιτήτριας (στηρίζοντας/ βοηθώντας σε οποίο στάδιο της διαδικασίας χρειαστεί, και απαντώντας σε απορίες, εποπτεύοντας την διαδικασία σε κάθε της βήμα). 

logo1.png