Σεμινάρια- Evolve

Στο Ideas προωθείται η επιστημονική κατάρτιση όλων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και ασθένεια. 

Προσφέρονται Σημειώσεις, Βιβλιογραφία, και Βεβαίωση Παρακολούθησης!

Ο καθένας από εμάς έχει εξατομικευμένες ανάγκες, τόσο χρονικά όσο και εκπαιδευτικά. Έτσι, το Ideas, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όλων προσφέροντας μία προσωποκεντρική εκπαιδευτική εμπειρία, εξελίσσεται:

 

Επιλέξτε από την λίστα θεμάτων και κλείστε ένα ραντεβού για ατομική κατάρτιση στον χώρο μας ή μέσω Skype.

 

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει, χωρίς αναμονή για την διεξαγωγή του, και να το τοποθετήσετε στο δικό σας πρόγραμμα. Επίσης, τέλος στα μεικτά κοινά στα σεμινάρια, όπου πιο αρχάριοι δυσκολεύονται, και πιο πεπειραμένοι δεν αποκτούν νέες γνώσεις. Τα σεμινάρια στο Ideas βασίζονται στο επίπεδο γνώσης του καθένα, ενώ υπάρχει πάντα χρόνος για όλες τις απορίες.

Κανονίστε το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει Σήμερα!   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

1. Η Έννοια της Ψυχικής Νόσου: Ιστορία, Σημασία, Ορολογία

Ανάδυση της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, των ψυχιατρικών πλαισίων, και ανάλυση της χρήσης της σημερινής ορολογίας, και της σημασίας επιλογής ορολογίας.

Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες

Διάρκεια: 2 Ώρες

2. Αλτσχάιμερ

Μέρος 1ο: Νευροψυχολογικό υπόβαθρο, Συμπτώματα, Εκφάνσεις

Τι συμβαίνει σε έναν εγκέφαλο με Αλτσχάιμερ, ποια τα συμπτώματα απαραίτητα για διάγνωση, πως αυτά εμφανίζονται και ποια η εικόνα ενός ατόμου με άνοια.

Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες

Διάρκεια: 3 Ώρες

Μέρος 2ο: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Τεστ και διαδικασίες διάγνωσης, διαγνωστικά κριτήρια και τρόποι θεραπευτικής αντιμετώπισης της νόσου: στόχοι, μέθοδοι επίτευξης και προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες.

Διάρκεια: 3 Ώρες

Μέρος 3ο: Τέχνες και Αλτσχάιμερ

Πως οι τέχνες βοηθούν στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ; Ποιες οι θεραπείες μέσω τεχνών για το Αλτσχάιμερ, και ποια τα οφέλη τους; Πως χρησιμοποιούνται και πως δομούνται δραστηριότητες τέχνης;

Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

3. Ο Εαυτός στις Νευροψυχιατρικές Παθήσεις

Ποια η σχέση του εαυτού με τις νευροψυχιατρικές παθήσεις; Πως αυτός εμφανίζεται μέσα σε αυτές και πως μπορούμε να προωθήσουμε το να αναδυθεί; Ποια η σημασία του εαυτού; Πως αυτά γίνονται πράξη σε θεραπευτικά πλαίσια; Βασισμένο σε έρευνες της Σύλβας Σαραφίδου.
Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

4. Εισαγωγή στην Ψυχική Ασθένεια

Τι είναι ψυχική ασθένεια, πότε γίνεται διάγνωση, ποια τα αίτια και ποιες οι εκφάνσεις της.

Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

5. Λήψη Ιστορικού και Διάγνωση: Το DSM-V και Πέρα από Αυτό

Δομή και τρόποι λήψης ιστορικού, συμβουλές και tips, διαγνωστικά κριτήρια, οφέλη και περιορισμοί του DSM.

Ιδανικό για ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

6. Εκφραστική Θεραπεία

Μερός 1ο: Εισαγωγή στις Θεραπείες Μέσω Τεχνών

Ποιες οι θεραπείες μέσω τεχνών; Πως χρησιμοποιούνται; Ποιοι οι στόχοι τους και σε ποιους απευθύνονται; 

Ιδανικό για καλλιτέχνες, διδάσκοντες τεχνών, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

Μέρος 2ο: Οι Τέχνες στην Θεραπεία

Πως μπορούν οι τέχνες να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά; Πως δομούνται δραστηριότητες τέχνης; Ποιες οι επιλογές και πως επιλέγουμε; Ποια τα οφέλη;

Ιδανικό για καλλιτέχνες, διδάσκοντες τεχνών, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευόμενους, φοιτητές, επαγγελματίες. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

7. Νευροεπιστήμες, Management & Marketing

Πως η γνώση των νευροεπιστημών μπορεί να βοηθήσει την διαχείριση μίας επιχείρησης και την προώθηση αυτής; Σημαντικά μαθήματα των νευροεπιστημών με εφαρμογές στο management και marketing.

Ιδανικό για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες ή φοιτητές και ασκούμενους.

Διάρκεια: 3 Ώρες

8. Εργασιακό Άγχος: Εκφάνσεις και Διαχείριση

Πως εμφανίζεται το εργασιακό άγχος; Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και το σώμα όταν αγχωνόμαστε; Ποιο το αντίκτυπο για το άτομο, και για την επιχείριση; Πως μπορεί να διαχειριστεί το άγχος το άτομο, και πως η επιχείρηση;

Ιδανικό για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, ή φοιτητές και ασκούμενους.

Διάρκεια: 3 Ώρες

9. Η Έννοια της Κουλτούρας στην Ψυχική Υγεία και Ασθένεια

Πως επηρεάζει η κουλτούρα την αντίληψη της ψυχικής υγείας και ασθένειας; Υπάρχουν χαρακτηριστικά σταθερά ανά τις κουλτούρες και τις εποχές; Πως μία κουλτούρα αντικατοπτρίζει την ψυχολογία των μελών της;

Ιδανικό για φοιτητές, εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες σχετικούς με την ψυχική υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς,κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

10. Εισαγωγή στις Σχολές Ψυχοθεραπείας

Πως γεννήθηκε η ψυχοθεραπεία; Ποιες οι διαφορετικές προσεγγίσεις; Ποια τα κοινά και ποιες οι διαφορές τους; Που ταιριάζει η κάθε μία; Τι σημαίνει σύνθεση και πως γίνεται; 

Ιδανικό για φοιτητές, εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες σχετικούς με την ψυχική υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς,κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

11. Το Διαζύγιο για τους Γονείς και τα Παιδιά

Τι σημαίνει το διαζύγιο για τους γονείς; Τι σημαίνει για τα παιδιά; Τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν και ποιες είναι οι μέθοδοι διαχείρισης; Πως μπορεί να γίνει συνολική διαχείριση της κατάστασης;

Ιδανικό για γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες σχετικούς με την ψυχική υγείας. 

Διάρκεια: 3 Ώρες

12. Κρίσεις Πανικού

Τι είναι οι κρίσεις πανικού; Ποια τα αίτια; Ποιες οι εκφάνσεις; Πως μπορούμε να τις διαχειριστούμε; Πως μπορεί να υπάρξει πρόληψη; Ποια η θεραπεία; Ποιες οι μέθοδοι αντιμετώπισης;

Ιδανικό για φοιτητές, εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες σχετικούς με την ψυχική υγείας, όπως ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς,κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, και για όσους έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα (όπως άτομα που έχουν βιώσει κρίσεις πανικού). 

Διάρκεια: 3 Ώρες

 

 

Σημείωση: Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ένα από τα μέρη από τα σεμινάρια για το Αλτσχάιμερ και την Εκφραστική Θεραπεία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε! 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon