Σεμινάρια

Σκοπός η ουσιαστική και εις βάθος κατανόηση της ουσίας των θεμάτων και η κριτική ανάλυση!

-Ομαδικά Σεμινάρια

 

-Ατομικά Σεμινάρια

(με ραντεβού, σε πρωινό και απογευματινό ωράριο)

 

-Διάρκεια: 3 ώρες          -Στον χώρο του Ideas ή Διαδικτυακά

 

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σημειώσεις, Εκπαιδευτικό Υλικό, Βιβλιογραφία

‘Εισαγωγή στην Ψυχική Ασθένεια’

Η ψυχική ασθένεια έχει βαθιά ιστορία, και έντονο παρόν. Είναι έννοια πολυδιάστατη, με πτυχές ιατρικές και ψυχολογικές, όσο και κοινωνικές, οικονομικές/ νομικές, και άλλες. Οι ορισμοί που την συνοδεύουν είναι πολλοί, κάθε ένας με διαφορετικό νόημα. Τα αίτιά της είναι μεικτά (τόσο βιολογικά όσο και ψυχοκοινωνικά), όπως και οι εκφάνσεις της. Οι τρόποι διάγνωσης, και οι μέθοδοι αντιμετώπισης πολλές, και σε διαρκή εξέλιξη. Σκοπός του σεμιναρίου η ανάλυση της έννοιας πολύπλευρα και ολιστικά, και η ουσιαστική κατανόησή της. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, και βεβαίωση παρακολούθησης.

 

‘Άγχος και Πανικός: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση’

 

Εξερευνούμε το άγχος πολύπλευρα, κατανοώντας τι συμβαίνει στο σώμα, την σκέψη, το συναίσθημα και την συμπεριφορά. Αναλύουμε τα αίτια, τις επιπτώσεις, τις εκφάνσεις του άγχους, καθώς και των σχετικών διαταραχών, και εμβαθύνουμε σε τρόπους και μεθόδους αναγνώρισης, διάγνωσης και διαχείρισης προσωπικά και θεραπευτικά. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή εκπαιδευτικών κλάδων και τομέων υγείας. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, και βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 

‘Λήψη Ιστορικού και Διάγνωση: Το DSM και Πέρα από Αυτό’

 

Ανάλυση της σημασίας της λήψης ιστορικού, των μεθόδων πολύπλευρης διεξαγωγής της, τις πιθανές δυσκολίες και την αντίστοιχη διαχείρισή τους. Συνδυαστικά, κατανόηση της έννοιας της διάγνωσης, της νοοτροπίας και των μεθόδων της, και επεξήγηση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (4 & 5)- των θετικών του μα και των περιορισμών του. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, και βεβαίωση παρακολούθησης.

 

‘Εισαγωγή στις Σχολές Ψυχοθεραπείας’

Κατανόηση της έννοιας της ψυχοθεραπείας και της πορείας της από το παρελθόν έως σήμερα. Ανάλυση των διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων (όπως Ψυχαναλυτική, Ψυχοδυναμικές, Προσωποκεντρική, Γνωσιακή- Συμπεριφοριστική, Συστημική και άλλες)- κεντρικών χαρακτηριστικών και μεθόδων τους, σημαντικών προσωπικοτήτων σε αυτές, καθώς και κοινά και διαφορές μεταξύ τους. Επεξήγηση της έννοιας της σύνθεσης θεραπευτικών μοντέλων και πρακτικών μεθόδων για την επίτευξη αυτών, των πιθανών δυσκολιών στην ψυχοθεραπεία και τρόπων αντιμετώπισης, και εμβάθυνση στην έννοια ‘θεραπευτής’. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, και βεβαίωση παρακολούθησης.

 

‘Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή’

Κατανόηση της ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας στο παιδί και τον έφηβο. Ανάλυση των διαφορετικών (ψυχιατρικών και βιολογικών) παθήσεων που εντάσσονται στην ειδική αγωγή, με έμφαση στην κατανόηση των συμπτωμάτων και των ψυχολογικών εκφάνσεων, και τρόπων αναγνώρισης και διαχείρισης αυτών εντός και εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών ή εκπαιδευτικών κλάδων και τομέων υγείας. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, και βεβαίωση παρακολούθησης.

 

‘Αλτσχάιμερ: Πάθηση και Αντιμετώπιση’

 

Αναλύονται τα αίτια της πάθησης, οι διαφορετικές κατηγορίες της, η διαφοροποίησή της από παρόμοιες παθήσεις και το φυσιολογικό γήρας. Επεξήγηση των συμπτωμάτων, του τρόπου και μεθόδων διάγνωσης, και των μεθόδων αντιμετώπισης. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της πραγματικότητας του ατόμου, και αναφορά στην επιρροή της πάθησης στον περίγυρο του πάσχοντα. Σκοπός η ολιστική κατανόηση της πάθησης και των μεθόδων διαχείρισής της. Ιδανικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών κλάδων και τομέων υγείας και για φροντιστές ατόμων με άνοια. Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία, και βεβαίωση παρακολούθησης.

'Δημιουργία Επιστημονικής Εργασίας'

Σκοπός η απόκτηση δομικών και ποιοτικών δεξιοτήτων και γνώσεων γύρω από την σύνθεση εργασίας, μα και ευρύτερης ‘νοοτροπίας’ διαχείρισης εργασιών- με ύφος τόσο επιστημονικό όσο και πρακτικό. Αναλύονται η επιλογή ταιριαστού θέματος, η δομή ουσιώδους περιεχομένου, η αναζήτηση, κατανόηση, διαχείριση και προσθήκης βιβλιογραφία, μα και ο τρόπος παράθεσης αυτής, και οι ‘κίνδυνοί’ της, και η οργάνωση και δομή τόσο της διαδικασίας όσο και του κειμένου της εργασίας. Επιπλέον, αναφέρονται πιθανές δυσκολίες και τρόποι επίλυσης αυτών, καθώς και τα όσα ‘δεν μας λένε’, με συνολική κατάληξη την σύσταση του κειμένου και του συνόλου, με έμφαση τόσο στην ουσία όσο και στην λεπτομέρεια. Ιδανικό για φοιτητές ή εκπαιδευόμενους κοινωνικών επιστημών και ιατρικών κλάδων.

 

*Σε ατομικό επίπεδο, υπάρχει επιπλέον δυνατότητα καθοδήγησης και εκπαιδευτικής υποστήριξης επί νέα ή ενεργή εργασία του φοιτητή/ της φοιτήτριας (στηρίζοντας/ βοηθώντας σε οποίο στάδιο της διαδικασίας χρειαστεί, και απαντώντας σε απορίες, εποπτεύοντας της διαδικασία). 

Δίνονται σημειώσεις, βιβλιογραφία και βεβαίωση παρακολούθησης.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι Νευροψυχιατρικές Παθήσεις στον Ενήλικα

Διάρκεια: 50 Ώρες

Ολιστική κατάρτιση γύρω από την ψυχική ασθένεια, με σκοπό την ουσιαστική κατανόηση. 

Θεματολογίες: Η έννοια της ψυχικής ασθένειας, ορολογία, η ψυχική ασθένεια σχετικά με τόπο και χρόνο, αίτια, εκφάνσεις και συμπτώματα, διάγνωση, μέθοδοι διάγνωσης, ιστορικό, θεραπείες, διαχείριση, κατηγορίες παθήσεων και ανάλυση, παρόν και μέλλον ψυχικής ασθένειας, η ψυχική ασθένεια στην κοινωνία, ψυχική υγεία.

Ψυχική Υγεία και Ασθένεια στο Παιδί και τον Έφηβο

Διάρκεια: 50 Ώρες

Ολιστική κατάρτιση γύρω από την ψυχική κατάσταση παιδιών και εφήβων. 

Θεματολογίες: ψυχική υγεία και ασθένεια, ανάπτυξη και εξέλιξη, αίτια, εκφάνσεις και συμπτώματα, κατηγορίες παθήσεων, κατηγορίες καταστάσεων, αναγνώριση, διάγνωση, διαχείριση, θεραπείες, η ψυχική υγεία και ασθένεια σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, διαχείριση οικογενειακού πλαισίου.

Οι Νευροεπιστήμες στην Εργασία

Διάρκεια: 10 Ώρες

Εκπαίδευση γύρω από την χρήση και χρησιμότητα των νευροεπιστημών σε εργασιακά πλαίσια.

Θεματολογίες: ορισμός νευροεπιστημών, η ψυχολογία στο εργασιακό πλαίσιο, το άγχος στο εργασιακό πλαίσιο, διαχείριση, διαχείριση από το πλαίσιο, management με νευροεπιστημονική ματιά, marketing με νευροεπιστημονική ματιά. 

Άγχος: Εκφάνσεις, Κατανόηση, Αντιμετώπιση

Διάρκεια: 10 Ώρες

Εκπαίδευση γύρω από την αναγνώριση και αντιμετώπιση του άγχους σε όλες του τις εκφάνσεις. 

Θεματολογίες: εκφάνσεις και συμπτώματα, αγχώδεις διαταραχές, πηγές άγχους, αίτια, διαχείριση, τεχνικές διαχείρισης, θεραπεία.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon