Στο Ideas διεξάγονται θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δράσεις.

Κοινό όλων η ανθρωπιστική νοοτροπία, με έντονα εξατομικευμένο χαρακτήρα, και μια ρεαλιστικά θετική οπτική. Σκοπός όλων η ουσιαστική κατανόηση, διαχείριση και βελτίωση της ψυχικής υγείας, της εξέλιξης, λειτουργικότητας, και ποιότητας ζωής.

Τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι θεραπευόμενοι αντιμετωπίζονται ως 'Συνεργάτες' στον κοινό αυτό στόχο, δημιουργώντας μια 'κοινότητα' ψυχικής υγείας και ευεξίας.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram
 • Pinterest Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon