Ψυχοθεραπεία

Θεραπευτικές συνεδρίες Συνθετικού - Νευροψυχολογικού Μοντέλου.

Με σεβασμό στο άτομο, τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία. 


Η εμπειρία ή εξοικείωση με την διαδικασία δεν είναι απαραίτητες, μα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε για απορίες ή πληροφορίες.


Σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, δια προσώπου ή διαδικτυακά (ή τηλεφωνικά), με διάρκεια 1 ώρα.


Απευθύνονται σε:

-Ενήλικες     -Παιδιά & Εφήβους     -Ηλικιωμένους     -Ζευγάρια

-Άτομα με Παθήσεις & Συμπτώματα
(Νευροψυχιατρικές/ Νευροαναπτυξιακές/ Νευροεκφυλιστικές)

-Άτομα με Άνοια (& παρόμοιες παθήσεις)

-Άτομα με Εθισμούς/ σε Απεξάρτηση 
 

Ενήλικες:
Συνεδρίες, συχνά με την χρήση τεχνών, που στοχεύουν στην αυτοεξερεύνηση, την αυτοβελτίωση, την αναγνώριση και μείωση των δυσλειτουργικών πτυχών, την εκμάθηση λειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς, και κυρίως την βελτίωση της ποιότητας ζωής! Οι επιμέρους στόχοι βασίζονται στο άτομο, αποφασίζονται από κοινού, και καθορίζουν την διάρκεια (μία, μερικές, ή συστηματικές συνεδρίες).Ζευγάρια:
Συνεδρίες με ζευγάρια από κοινού, που στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας, διαχείριση δυσλειτουργικών μοντέλων συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, επίλυση προβλημάτων και διαφορών, αυτοεξερεύνηση και εξερεύνηση της σχέσης, βελτίωση της ποιότητας ζωής ως άτομα έκαστος, και ως ζευγάρι μαζί.Παιδιά:
Ατομικές συνεδρίες για παιδιά με νευροαναπτυξιακές παθήσεις και συμπτώματα, ή με γνωστικές, συναισθηματικές, ή συμπεριφοριστικές δυσκολίες, ή για παιδιά σε κρίσιμη περίοδο ζωής. 
Στόχος η αύξηση της λειτουργικότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η επίλυση προβλημάτων.Έφηβοι:
Ατομικές Συνεδρίες για εφήβους από 12 έως 19 ετών. Στόχοι η διαχείριση δυσκολιών και προκλήσεων της εφηβείας. Άνοια:
Ατομικές συνεδρίες ολιστικού μοντέλου αντιμετώπισης, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του αισθήματος Εαυτού, και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 
 
 
Άτομα με Παθήσεις & Συμπτώματα
Ατομικές Συνεδρίες ολιστικού μοντέλου για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών συμπτωμάτων και παθήσεων.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
logo1.png