Υπηρεσίες

Θεραπευτικές, Εκπαιδευτικές, Ψυχοκοινωνικές.

Με επιστημονική και ανθρωπιστική νοοτροπία, έντονα εξατομικευμένο χαρακτήρα, και ρεαλιστικά θετική οπτική, εστιάζοντας στην ουσιαστική κατανόηση, διαχείριση και βελτίωση της ψυχικής υγείας, της εξέλιξης, της λειτουργικότητας, και της ποιοτικής ζωής.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram
 • Pinterest Social Icon
 • Blogger Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon