Νευροψυχολογική Εκτίμηση

Η 'νευροψυχολογική αξιολόγηση' αναφέρεται σε μία διαδικασία ολιστικής κατανόησης διαφορετικών πτυχών του ατόμου, και πιθανών δυσκολιών που μπορεί να βιώνει. 

Το άτομο συμμετέχει σε ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση, το σύνολο της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα. Η αξιολόγηση γίνεται πάντα με απόλυτη εχεμύθεια, και τα αποτελέσματά της γίνονται γνωστά μόνο στο άτομο (ή και τον φροντιστή/ κηδεμόνα του). 

Σκοπός: η κατανόηση, δυνατότητα διάγνωσης, και η κατεύθυνση προς την αντιμετώπιση.

Η εκτίμηση αντιστοιχεί σε διαφορετικούς πληθυσμούς: 

- Παιδιά και Εφήβους

- Ηλικιωμένους

- Άτομα με νευροψυχιατρικές παθήσεις

- Άτομα με νευροεκφυλιστικές παθήσεις

- Όλους σε δύσκολες περιόδους ζωής

Η εκτίμηση μπορεί να αναφέρεται σε: 

- Γνωστικές Δεξιότητες (ως σύνολο, και υποκατηγορίες αυτών)

-Αισθητηριακές Δεξιότητες

- Συναισθηματική Κατάσταση

- Διάθεση

- Συμπεριφορά

- Επίπεδο Λειτουργικότητας

- Στοιχεία Εαυτού (π.χ. αυτοεκτίμηση) και χαρακτήρα

- Ποιότητα ζωής

- Διάγνωση Άνοιας

- Διάγνωση νευροεκφυλιστικών παθήσεων

- Διάγνωση νευροψυχιατρικών παθήσεων

- Διάγνωση νευροαναπτυξιακών παθήσεων

Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να είναι: 

- Ολιστική (με εκτίμηση πολλών παραγόντων)

- Μεμονωμένη (με εκτίμηση μίας πτυχής πολυεπίπεδα)

Οι λόγοι που μπορεί κανείς να αναζητήσει αξιολόγηση είναι πολλοί: 

- Παρατήρηση συμπτωμάτων στον εαυτό ή σε κοντινά πρόσωπα

- Παρατήρηση διαφοράς κατάστασης (νοητικά, συναισθηματικά) από το παρελθόν

- Παρατήρηση κακής συναισθηματικής κατάστασης

- Παρατήρηση ιδιόμορφων συμπεριφορών

- Μείωση ποιότητας ζωής

Η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά έως μία ώρα, ανάλογα το αίτημα και το περιεχόμενό της, και εκτελείται σε ήπιο και ευχάριστο περιβάλλον. 

Η αξιολόγηση δεν είναι 'δύσκολη', πιεστική, περίπλοκη ή αγχωτική διαδικασία.

Η αξιολόγηση είναι ο ιδανικός τρόπος να αναγνωριστούν πιθανές δυσκολίες έγκαιρα, και να ξεκινήσει η διαδικασία της αντιμετώπισης στοχευμένα. 

Η εκτίμηση στην πράξη: 

- Επικοινωνείτε για ραντεβού για εσάς ή κοντινό πρόσωπο (π.χ. παιδί/ γονέα)

- Εκτελούμε την διαδικασία: ξεκινάμε εξετάζοντας το αίτημά σας ολιστικά (μέσα από ερωτηματολόγια, και συζήτηση).

- Εμβαθύνουμε όσο χρειάζεται για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα

- Ενημερώνεστε για τα συμπεράσματα, και την σημασία τους

- Σε περίπτωση που χρειαστεί, γίνονται προτάσεις για μεθόδους αντιμετώπισης

Επανάληψη Αξιολογήσεων: 

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται (όπως όταν υπάρχει κάποια πάθηση) καλό είναι η αξιολογήσεις να επαναλαμβάνονται κάθε έξι μήνες ώστε να παρακολουθείται η πορεία του ατόμου (και του συμπτώματος ή της πάθησης). 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon